mock-up-algemeen-garantiekaart

Registreer hier uw Aquamass bad

De garantie van de fabrikant dekt tot 2 jaar na plaatsing alle defecte vervangstukken. De verplaatsings- en vervangingskosten zijn eveneens gedekt gedurende 2 jaar vanaf datum van installatie, en dit op expliciete voorwaarde dat uw garantiefiche binnen de 30 dagen na installatie naar de fabricant wordt gemeld. Het beroep op de garantie is alleen geldig indien deze plaats heeft binnen 3 dagen nadat het gebrek zich heeft voorgedaan.

Zowel de installateur als de klant verklaren kennis genomen te hebben van de omschrijving van installatie, de gebruiksaanwijzing en de bijbehorende waarschuwingen alsook van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze nauwkeurig te hebben opgevolgd.

Indien niet, dan kan de garantie niet opgeëist worden.

Denk aan de verschillende formules van ons onderhoudscontract voor uw gerustheid.

ALGEMENE VOORWAARDEN Aquamass BV